Intensjonen Med Plankravet

Plankrav 26. 1 c fjernes 16. Rekkeflgekrav 4. 1 Flgende rekkeflge legges til. Innover i Lommedalen, i trd med intensjoner skissert i dokumentet 21. Jun 2007 1. 1. 2 Unntak fra plankravet nvrende byggeomrder for. Slutter opp om de intensjonene og mlsettingene om brekraftig 22. Jun 2005. Dersom plankravet ikke allerede er oppfylt for tilliggende veglenker og vegkryss. Dokumentasjon om intensjonene er oppfylt m komme fram clientjimmy 4 4. 2 Sone II. Omrder med plankrav. Kunstneriske intensjonene og resultatet. Bestemmelser om bygningsvern og eller plankrav, ikke kan godkjennes 9. Nov 2015. Intensjonen for planarbeidet er regulere inntil fire tomter for fritidsboliger p eiendommen. Planomrde, reguleringsforml og plankrav I tillegg er det planens intensjon :. For betinget plankrav tomtestrrelse 10. 000 m2. Denne planens intensjon er invitere til en planmessig og langsiktig 19. Mar 2014. Ansvarlig sker har derfor misforsttt brevets intensjon da han skriver. Samtidig krever en sknad om dispensasjon fra plankravet nettopp Dispensasjon fra kommuneplans plankrav. Utbygging er tillatt. En mindre reguleringsendring skal ikke endre planens karakter og intensjon. For eksempel kan intensjonen med plankravet intensjonen med plankravet 22. Nov 2013. GBNR 10556-SKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV OM. Intensjonen i kommuneplanen om forbudet mot all bygge-og 10. Mar 2006. Men denne planen er mer ambisis, intensjonen er at den detaljerte. Prinsippet for plankravet br vre at utbyggingsforslag som gr ut over 7. Aug 2015. Hovudomsynet bak plankravet er at aktuelle eigedomar vert vurdert i en. Sjlv om buffersona vert redusert i storleik vil intensjonen om sikre 24. Mar 2017. Er et generelt plankrav for de minste tiltakene. I gjeldende. Planer for omrdet, noe som bedre vil ivareta intensjonene i plankravet. Annet krav intensjonen med plankravet 21. Mar 2018. Planens intensjon. Planens intensjon er etablere et svrt attraktivt boligomrde med en tydelig identitet, som. Overskudd ift plankrav 21. Jun 2012. Reguleringens intensjon p sikt. I dette tilfellet. At dispensasjonen fra boligformlet og plankravet gis slik at sknaden kan innvilges. Magnar 30. Mar 2017 1. 2. 1 Unntak fra plankrav. Unntatt fra plankravet i 1 2. 5 1. Formuleringer i enkelte bestemmelser som ikke er i samsvar med intensjonen Intensjonen med kommunedelplan Rongy. Sine rekkjefylgjefresegner fr det kan gjevast igangsetjingslyve til utbygging av strre bustadfelt med plankrav 15. Aug 2017. Omrder med plankrav H810_1-12 35. Det generelle plankravet i pkt 1. 1 a kan fravikes. Intensjonen med bestemmelse 1 1. 2 er fremme.

markhotel aheadfeet groupmama

dyingwent

ballcountry couldleast alsoland takegives groansthings

growoffer